Arbetsgivarintyg blankett försäkringskassan

Blanketter och intyg – Arbetsgivare – Försäkringskassan

Blanketter och intyg

Kort om blanketter. Du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten med e-post.

Ladda ner intyg – Försäkringskassan

11 maj 2022 — Här kan du hämta eller beställa intyg om vilka ersättningar du har eller har haft från Försäkringskassan.

Här kan du hämta eller beställa intyg om vilka ersättningar du har eller har haft från Försäkringskassan.

Blanketter och e-tjänster – Försäkringskassan

På den här sidan hittar du e-tjänster, digitala guider och planeringsverktyg. Här finns även de pappersblanketter som finns tillgängliga för nedladdning.

Arbetsgivare – Försäkringskassan

Arbetsgivare

Vad du som arbetsgivare ska göra om en medarbetare är sjuk, får en arbetsskada eller behöver vårda en närstående.

Lämna uppgift om inkomst – Försäkringskassan

Lämna uppgift om inkomst

Ange personnummer för den person inkomstförfrågan gäller. Välj kod 5445 eller 5033 beroende på vad som står på den pappersblankett du eller medarbetaren har …

Intyg för sjukpenning – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — … så att både patienten och Försäkringskassans handläggare kan förstå. … har intyg i sitt journalsystem kan ladda ner en blankett här.

Här får du som har en patient som ska ansöka om sjukpenning information om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad. Här hittar du även information om alternativ till sjukpenning.

Skicka intyg till oss – Försäkringskassan

29 juni 2022 — Digitala intyg. De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post.

Här hittar du adressen till Försäkringskassans inläsningscentral dit du kan skicka intyg.

E-tjänster, blanketter och informationsmaterial

E-tjänster, blanketter och informationsmaterial – Försäkringskassan

Ladda ner intyg om ersättningar du fått från Försäkringskassan de senaste 2 åren. Beställ EU-kort. Beställ EU-kort inför resa inom EU/EES eller Schweiz.

Hitta e-tjänster och blanketter samt informationsmaterial på svenska och andra språk, intyg, EU-kort, broschyrer, aktuella belopp samt alternativa format för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsgivarintyg

dagar på blanketten ”Komplettering till arbetsgivarintyg”. 12 Uppgifter om lönen … De dagar som ersätts av Försäkringskassan.

Keywords: arbetsgivarintyg blankett försäkringskassan