Restidsersättning skatteverket

Restid och restidsersättning – Unionen

Restid och restidsersättning | Unionen

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

Den tid då du är på tjänsteresa och reser utanför din ordinarie arbetstid kallas restid. Om det finns kollektivavtal har du rätt att få restidsersättning.

Traktamenten och andra kostnadsersättningar (SKV 354)

Traktamenten och andra kostnadsersättningar (SKV 354) | Skatteverket

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

Traktamenten och andra kostnadsersättningar (SKV 354)

Kan jag få skattereduktion för den restidsersättning jag har …

Kan jag få skattereduktion för den restidsersättning jag har betalat? | Skatteverket

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

Fråga om skattereduktion för betald restidsersättning

Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för … – Skatteverket

Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare? | Skatteverket

21 sep. 2017 — När har arbetstagaren rätt till restidsersättning? · För de första 10 timmarna under en kalendervecka, med 53 % av timlönen · För tid därutöver …

Svar på vanliga frågor: Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare?

Räknas restid som arbetstid? | Visma Blog

Det kallas restidsersättning och finns inskrivet i Forenas kollektivavtal. … Storleken på traktamenten fastställs av Skatteverket och är skattefria.

Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

Restidsersättning – Forena

Restidsersättning är pensionsgrundande, Fora-grundande och grundande för tjänstepension. Restidsersättning är sjukpenninggrundande om den är återkommande och …

Vid en beordrad tjänsteresa har du rätt till ersättning för den tid det tar att resa till och från den ort där jobbet ska utföras.

Restidsersättning och restid – Personalekonomi.se

Restidsersättning och restid | Personalekonomi.se

23 aug. 2022 — Den anställde kan få restidsersättning i samband med tjänsteresor för den del av restiden som ligger utanför ordinarie arbetstid.

Restidsersättning är en ersättning som avser att kompensera den anställde för restid utöver den ordinarie arbetstiden som åtgår under en beordrad tjänsteresa.

Restidsersättning – Arbetsgivaralliansen

måltidskostnader anges av Skatteverket. … Redovisning av restidsersättning sker i flextidsrapporten. Lärares restid regleras i Högskolan Dalarnas.

Lokalt kollektivavtal om ersättning vid tjänsteresa och förrättning

… Reseersättning från skatteverket; Restidsersättning; Traktamente; FAQs … kan du också få en reseersättning från skatteverket i form av avdrag.

Reseersättning | Förmåner | StudentJob SE

I den här artikeln går vi igenom vad reseersättning är, dess förmåner och olika begrepp.

Keywords: restidsersättning skatteverket